ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านวังพะเนียด หมู่ที่ 5

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments