ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรงมาสที่4(เดือนกรกฎาคม2563-กันยายน2563)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments