ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรงมาสที่3(เดือนเมษายน2563-มิถุนายน2563)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments