ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (เดือน ม.ค.63-มี.ค.63)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments