ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.62-ธ.ค.62)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments