ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส3(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments