ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2(ม.ค.62-มี.ค.62)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments