ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรศิลาเงิน เป็นผู้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ

Comments