ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน ถนนพิชัย2-บ้านโคน เสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์(ร่าง)

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments