ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านวังพะเนียด หมู่ที่ ๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments