ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments