รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสายงานผู้ปฏิบัติงาน

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments