ประกาศกำหนดวันลา มาสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments