ประกาศการจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments