วันนี้(11มิ.ย.61) เวลา 09.00น.-12.00น. เทศบาลตำบลในเมืองได้ดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง
Comments