วันนี้(31พ.ค.61) เวลา 08.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป้นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้กลายเป็นพลังบวกและสร้างสรรค์ที่จะเข้ามารับช่วงการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมถึงสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ การปลูกจิตสำนึก ค่านิยมของวัยรุ่นยุคใหม่ต่อไป
Comments