วันนี้(21พ.ค.61) เวลา 13.30น.ได้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง
Comments