วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. ทุกวันศุกร์ได้มีกิจกรรมการเรียน การสอน นันทนาการ ของโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะและมีกิจกรรมร่วมกัน
Comments