วันนี้ (2 พ.ค. 61) เวลา 07.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2561 และเป็นประธานการประชุมคณะกรมการอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อรับฟั งนโยบายเร่งด่วนและหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานส่วนราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหาร อปท. และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุม 65 คน
Comments