วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลในเมือง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันเทศบาลตำบลในเมือง โดยในช่วงเช้า เวลา 09.39น.ได้มีการไหว้ศาลพระภูมิ พิธีเปิดโครงการอ่านสารวันเทศบาลโดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พิธีสงฆ์ จากนั้นในช่วงบ่ายมีการฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments