เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศน์การเรียนการสอนโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียน โดยมีกิจกรรมการร้องเพลง เต้นรำ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันชื่อหัวข้อ"บ้านของฉัน"และให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานของตนเอง ซุึ่งผู้สูงอายุได้สนุกและมีความสุขกับการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก
Comments