วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. อำเภอพิชัยร่วมกับเทศบาลตำบลในเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา..เราทำความดี ด้วยหัวใจ..(big cleaning day) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการ โดยนายเจษฎา ลิ้มศรี้ตระกูล นายอำเภอพิชัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 300 คน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ได้ทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยจนถึงสี่แยก ธกส.สาขาพิชัย
Comments