พิธีภาคเช้า -07.00น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 83 รูป ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย -09.00น. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพิชัย -10.00น. ปล่อยปลาริมแม่น้ำน่าน พิธีภาคค่ำ -18.00น. จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
Comments