วันอาทืตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 07.30น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายปรีชา เพชรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ริมน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์
Comments