วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออก เกิดทักษะในการใช้ภาษา มีความสุขสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน
Comments