วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments