วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 15.00น. เทศบาลตำบลในเมืองร่วมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2561
Comments