เทศบาลตำบลในเมืองร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ โดยมีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในนามของนายกกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ขอขอบพระคุณร้านค้า พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมอนุเคราะห์ ของขวัญ อาหารสำหรับเด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ 1 โพสต์ ·
Comments