วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น.เทศบาลตำบลในเมืองนำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานเดินรับสนับสนุนสิ่งของ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีพี่น้องประชาชน ร้านค้าต่างๆ ร่วมสนับสนุนสิ่งของให้กับเด็กๆ ทั้งนี้ในนามของเทศบาลตำบลในเมืองต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
Comments