านประเพณีสมโภชเจ้าแม่ทับทิมพิชัย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.00น.พิธีไหว้เจ้าแม่ตามประเพณีโบราณ เวลา09.30น.พิธีทิ้งกระจาดโปรยทาน เวลา12.00น.โรงทานอาหารฟรี สำหรับภาคกลางคืนมีอุปรากรจีน(งิ้ว)ทุกคืน
Comments