นายจิระพงษ์ แสงวณิชน์ ผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพพิชัย ส่งมอบเครื่องมือชั่งประจำศูนย์ Fit it center ประจำศูนย์เทศบาลตำบลในเมือง โดยมีรองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลในเมืองเป็นผู้รับมอบ
Comments