นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง
Comments