เทศบาลตำบลในเมืองและชุมชนเทศบาลทั้ง 3 ชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานบ้านเกิดถื่นกำเนิดพระยาพิช้ย ประจำปี 2560 วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 18.00น. ณ บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
Comments