เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลในเมืองร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย
Comments