วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เชิญคณะกรรมการชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานประเพณีวันสงกรานต์ที่จะมาถึงในเดือนเมษายนนี้
Comments