เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 พอช.จากจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โดยมีนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง และคณะกรรมการบ้านมั่นคงร่วมรับฟังการบรรยาย
Comments