นักกีฬาเปตองทีมเทศบาลตำบลในเมืองนำถ้วยรางวันชนะเลิศการแข่งขันเปตองงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 มามอบให้ เทศบาล โดยมีนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง รับมอบพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทขอให้นักกีฬาทุกท่านได้หมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาและทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไป
Comments