นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลในเมืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00น. ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมีพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, พ่อค้า, และประชาชน เข้าร่วมพิธี
Comments