เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลในเมืองนำโดย ท่านกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย
Comments