พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00น. ณ อุโบสถวัดท่าไม้เหนือ
Comments