วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00น. นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองเป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนหลักเมือง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหลักเมืองเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์
Comments