วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30น. นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานการประชุมท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง โดยมีนายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อรับรู้ความเข้าในแนวทางขับเคลื่อน รวมถึงการพัฒนา แก้ไขปัญหา ของพี่น้องประชาชน ในระดับพื้นที่ร่วมกันของส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
Comments