เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
Comments