วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นากเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงาน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียงให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในเมือง ในวันที่อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00น.-17.00น. รวมถึงแจกคู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลในเมือง
Comments