วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้นายธนาศิต สุจาจริง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ทุกท่าน เข้าร่วมพิธี กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1.เวลา 06.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมทำบุญตักบาตร(พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป) 2. เวลา 08.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม 3.เวลา 17.30พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Comments