วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชาคมเพื่อจัดลำดับคนพิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์
Comments