วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์เด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง
Comments