วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เข้าร่วมกิจกรรมฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ในเมือง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหอประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Comments