วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง จำนวน 52 คน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
Comments