วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา09.30น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน รวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลในเมืองทุกท่าน โดยจัดงาน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ ซึ่งมีผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Comments